Distriktsrådene for Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom

Distriktsrådene består av frivillig tillitsvalgte. Rådsmedlemmene velges av delegater fra lokalforeningene på årsmøtene til Akershus Røde Kors.

D-Råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

 • Leder: ​Martin Tiltnes 
 • Operativ leder (nestleder): Ingela Gästgivars 
 • Administrativ leder: Jøran Gaukelund
 • Rådsmedlem: Helge Gillebo
 • Rådsmedlem: Gro Renate Storås
 • Varamedlem: Rupert Bose 
 • Varamedlem: Malen Sandmoe 

D-Råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

 • Leder: Jarle Opseth
 • Nestleder: Ragnhild Mila
 • ​Rådsmedlem: Ragnar Bergersen
 • Rådsmedlem: Håkon Bjørndal
 • Rådsmedlem: Dewintha Kania
 • Rådsmedlem: Bashar Awni Jazzar
 • Varamedlem: Nils Oluf Wisting
 • Varamedlem: Suzzane Five  

D-Råd Ungdom

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.

 • Leder: Mailin Andersen
 • Nestleder: Nora Ristvedt
 • Rådsmedlem: Faria Noreen 
 • Rådsmedlem: Ahmed Gharib

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler