Frivillige i Sørum Røde Kors

Sørum Røde Kors

Sørum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorg. Vårt hovedfokus er flyktningguiden hvor inkludering og integrering står i fokus.

Telefon
90608130
E-post
wenche.undrum@rodekors.org
Leder
Wenche Undrum

Årsmøtet 2021

På grunn av smittevernregler både nasjonalt og regionalt, blir årsmøtet i Sørum Røde Kors gjennomført på e-post/skriftlig 14.april 2021. Frist for å avgi stemme er kl 16 samme dag. Sakspapirer finner du under her og de blir sendt med innkallingen til medlemmer.

Det er kun vanlige saker som blir behandlet. Innkomne sakes og lovendringer behandles på ekstraordinært årsmøte til høsten når det er mulig å møtes fysisk. 

Forside årsmøte 

Årsberetning

Handlingsplan

Budsjett for Sørum Røde Kors

Årsregnskap for Sørum Røde Kors

Valgkomiteens innstilling

I gang med besøkstjeneste

En nyhet er at vi går i gang med Besøkstjeneste i 2021 ved siden av Flyktningguide. 

Om Sørum Røde Kors 

Her finner du oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter