Frivillige i Sørum Røde Kors

Sørum Røde Kors

Sørum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorg. Vårt hovedfokus er flyktningguiden hvor inkludering og integrering står i fokus.

Telefon
90737729
E-post
wenche.undrum@rodekors.org
Leder
Wenche Undrum

Ekstraordinært årsmøte 30. september

Her finner du innkallingen

Lover Sørum Røde Kors

Informasjon

En nyhet er at vi går i gang med Besøkstjeneste i 2021 ved siden av Flyktningguide. 

Her finner du oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter