Invitasjon til medlemskveld

Ullensaker Røde Kors inviterer til medlemskveld

ONSDAG 10.11.21
KLOKKEN 19-21.00 PÅ SOLVANG.

Gislevollveien 19, Jessheim

TEMA FOR KVELDEN:
Raset i Gjerdrum, og vår innsats der.
Innsatsen på vaksinesenteret til kommunen.

Påmelding innen søndag 7.11.21 på
medlem@ullensakerrodekors.no
eller telefon 951 95 465

VEL MØTT

Lokalstyret