Besøksvenn med hund

Arendal Røde Kors har startet med tilbudet Besøksvenn med hund. Besøksvenn med hund skaper trivsel og gleder for mennesker den de besøker og kan bidra til å gjøre hverdagen lettere for mange.

Arendal Røde Kors har i sommer/høst 2020 utdannet fem nye besøksvenner med hund som er klare til å bli koblet til hjemmeboende eldre som ønsker besøk.

Både hunder og førere har gjennom en kursrekke og funnet egnet til oppgaven.
Aktiviteten «Besøksvenn med hund» er en utvidelse av Røde Kors sin tradisjonelle besøkstjeneste. Besøksvenn med hund, Arendal Røde Kors retter seg i første omgang hovedsaklig mot ensomme eldre. Besøkene kan foregå inne eller ute på tur.
Positiv helseeffekt med firbente besøksvenner
Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon kan nærkontakt med dyr dekke et menneskes behov for varme, kos og omsorg. Det å få besøk av en hund sammen med sin eier kan være kontaktskapende og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det.

Hva kreves av en besøkshund?
Å ta med dyr på hjembesøk stiller krav til både eier og hund:
- En besøkshund bør være rolig, trygg, kontaktsøkende og forutsigbar.
- Eier må ha god kontakt med hunden sin og bør være i stand til å forstå hundens språk.
- En besøkshund må være tilpasningsdyktig og tolerant. Den må tåle skarpe lyder og uvante situasjoner.
- En besøkshund må ha god helse, og eier må fortløpende vurdere hundens helsetilstand, hvis nødvendig i samråd med dyrlege.

Er du pårørende til noen som kanskje kan tenke seg en besøksvenn med hund?
"Den beste medisin for et menneske er et annet menneske." Jens Meinich, grunnlegger av Røde Kors besøkstjeneste. Sitatet over er selve grunnlaget for alt vi gjør i besøkstjenesten. Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som går på besøk til mennesker, hjemme eller på institusjon, som savner noen å snakke med. Besøksvenn og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om det er å gå turer, prate over en kaffekopp eller andre sosiale aktiviteter.

Besøksvenn fra Røde Kors
Det er alltid samme besøksvenn som kommer på besøk, han eller hun har med sitt Røde Kors ID-kort og har gjennomgått opplæring i hva en besøksvenn skal gjøre og ikke gjøre. En besøksvenn er et medmenneske som skal bidra til å gjøre hverdagen lettere for den som av ulike årsaker har lite sosial kontakt. Besøksvennens formål er å være en venn, av og til også en hjelper i nøden, men ikke en som utfører praktiske tjenester andre instanser like gjerne kan utføre.

Taushet- og etikkerklæring
Alle besøksvenner har signert et taushets og etikkerklæringsskjema før han/hun kommer på besøk.

Har du lyst på besøksvenn med hund?
Ta kontakt med Arendal Røde Kors
Aktivitetsleder Gøril Holtan, ggholtan@gmail.com