Om Aust-Agder Røde Kors

Aust-Agder Røde Kors har 6 lokalforeninger med over 1000 frivillige som engasjerer seg i ditt nærmiljø.

Aust-Agder Røde Kors organiseres gjennom utvalg og råd ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte betjener det frivillilige og bidrar med administrativ støtte. 

Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.

Distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors er på valg annethvert år.

Distriktsleder

Øyestein Svanøe
Tlf.: 93 039 680
E-post: oyestein.svanoe@rodekors.org

Kontakt:

Send epost: dk.austagder@redcross.no
Telefon: 22 05 40 00
Snakk med oss på Aust-Agder Røde Kors Facebook-side

Besøksadresse:

Langbryggen 15, 4. 4841 Arendal
Postadresse:
Aust-Agder Røde Kors, Postboks 140
4801 Arendal

Fakturaadresse:

EHF-faktura med vårt organisasjonsnummer som adresse: 970 412 204

Slik er Aust-Agder Røde Kors organisert