Et årsmøte for begeistringen

135 festkledte Røde Korserer hadde lørdag kveld årsmøtemiddag på Strand Hotell Fevik. Det var det 65. årsmøte i Aust-Agder Røde Kors.

160409_årsmøte 2016 nytt styre_Width_466
Begeistrede deltaker på årsmøtet.

200 nye medlemmer fikk Aust-Agder Røde Kors i 2015. På høsten opplevde organisasjonen den største tilslutning av nye frivillige. Hele 21.000 henvendte seg for å bli med å gjøre en forskjell på landsplan. Årsmøtet feiret de frivillige som har stått på å inkludert de flyktninger som kom til Aust-Agder.

«Myndighetene har sagt, at dette klare vi ikke alene. Vi kunne ikke klart det uten Røde Kors. Hele organisasjonen var i beredskap,» sier Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors.

Også her i Aust-Agder bidro Røde Kors i hele fylket. Blant annet samarbeidet Arendal Røde Kors med Voksenopplæringen og tok flyktninger med inn i organisasjonen og gjorde de til «Erfaringskonsulenter». De ble med på besøk på asylmottakene og både deres språk og erfaringer kom til god nytte. Åtte erfaringskonsulenter ble med på årsmøtemiddagen. De opplevde norsk organisasjonskultur, og fikk danset til «Jørn og Bjørn» som spilte opp. Smilene var brede og på selve middagen bød 17 forskjellige språk velkomne til maten.

Røde Kors i Aust-Agder er en sunn organisasjon med syv aktive lokalforeninger. Det siste året har aktivitets nivået økt, og mange nye frivillige er blitt med.