Røde Kors avisa for Aust-Agder oktober 2018

I denne avisen kan du lese om våre aktiviteter i Aust-Agder. Røde Kors bidrar til at enkelte mennesker kan bli fanget opp av ressurser fra Røde Kors frivillige og ansatte.

Mennesker trenger mennesker- Røde Kors er tilstede.
Det å forebygge og respondere for å redde liv, er det kanskje Røde Kors er mest kjent for i vårt samfunn! Det at Røde Kors er en meget kompetent, tydelig og synlig beredskapsaktør i regionen, skaper trygghet for oss i lokalsamfunnet og hjelper mennesker i ulike faresituasjoner.
Det er ikke all aktivitet som er like synlig, men som bidrar til å redde liv, og noen mennesker kan få den bistand som må til for at livet kan få en ny og bedre tilværelse. Røde Kors bidrar til at enkelte mennesker kan bli fanget opp av ressurser fra Røde Kors frivillige og ansatte. 

Røde Kors sitt mangfold er stort, og med det mangfoldige tilbudet som Røde Kors har, vil vårt arbeid bidra til at vi kan nå frem til akkurat deg, enten du kan tenke deg å bidra som frivillig, i vårt arbeid i hjelpekorps, eller i besøkstjenesten, eller det er i barne- og ungdomssatsningen. Røde Kors er tuftet på frivillighet og denne enorme kraftfulle ressursen, skaper et enormt apparat som kan redde liv!Bli med, du vil få unike venner, gode opplevelser, nyttig kunnskap og en erfaring som er flott å ha med seg i ryggsekken.

Dette er med på at Røde Kors er tilstede der hvor du bor.

Les mer og bla i den nye avisa for oktober 2018!