Valgmøte D-råd Omsorg

Torsdag 16. april, kl. 17:30 - 18:00

Det skal velges nytt D-råd Omsorg for Aust-Agder Røde Kors.

Delegater:

Leder og nestleder av alle lokalråd Røde Kors Omsorg kan møte på valgmøtet. Dersom leder eller nestleder ikke kan møte, skal lokalrådet velge et annet medlem fra lokalrådet som delegat.

Dersom lokalstyrer ivaretar rollen som lokalråd, kan lokalstyret i stedet oppnenevne delegat(er) fra respektive avdelinger, fortrinnsvis styremedlemmer. 

Det er i tillegg mulig å stille med observatører. Disse har ikke talerett i valgmøtet.