Røde Kors-hytta på Hovden, Pomalo

Medlemspris ved leie av Pomalo
Aust-Agder Røde Kors forvalter hytta Pomalo, Djupetjønn 53, på Hovden. Medlemmer og frivillige i Røde Kors kan leie hytta til medlemspris, som er 50 % av den til enhver tid gjeldende utleieprisen.
All utleie av Pomalo går gjennom Hovden Hytteformidling, og frivillige/medlemmer kan leie hytta på samme vilkår som andre og med utgangspunkt i markedspris som varierer med sesong. Det betyr at frivillige/medlemmer ikke har forrang overfor andre leietakere, men kan leie hytta når den er ledig.
For å leie til medlemspris må frivillige/medlemmer kontakte Hovden Hytteformidling på telefon 37 93 94 03 eller e-post post@hovdenhytteformidling.no, og relasjonsnummer/medlemsnummer må oppgis ved forespørsel om tilgjengelighet, pris og bestilling.