Høringsuttalelse om Kilandsenterets fremtid

Det vil i løpet av høsten skal innkalles til et ekstraordinært møte for medlemmene i Grimstad Røde Kors for å beslutte Kilandsenterets framtid.

Distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors har siden 25. juni hatt Grimstad Røde Kors under administrasjon. Før møtet om Kilandsenteret ønsker distriktsstyret en høringsrunde for å lytte til innspill fra medlemmene. Selve tidspunkt for det ekstraordinære møtet er ikke fastsatt,  men blir trolig en av de siste dagene i november – og det blir annonsert minst 8 dager før.

Distriktsstyret har arbeidet med fire alternativer:

  1. Gjenopprette drift med utleie og humanitære aktiviteter (som tidligere)
  2.  Skalere ned og bruke som utfartssted / «hytte»
  3.  Stiftelse eller aksjeselskap
  4.  Salg

I tillegg ser distriktsstyret at leieforholdet i Bark Silas vei kan være relevant, og har derfor skissert et femte alternativ (dersom man velger å beholde Kilandsenteret).

Last ned høringsutkast med informasjon, styrker og svakheter ved de ulike alternativene, og spørsmål man kan diskutere

Distriktsstyret ønsker tilbakemelding på følgende:

 

  • Er det noen løsninger / alternativer som ikke er nevnt?
  • Er det alternativer som ikke er belyst godt nok?
  • Er det informasjon som savnes for å kunne ta en beslutning?

 

Innspill sendes skriftlig til fung. distriktsleder anne-grete.heddan@rodekors.org og/eller daglig leder jonas.ohlckers@redcross.no.

Frist: 11. november (altså kun 14 dager fra utsending, som gjør det mulig å gjennomføre innkalling til ekstraordinært møte innen utgangen av november)