Tollbugata52

Utleie av våre lokaler

Her finner du informasjon om leie av Drammen Røde Kors sine lokaler

Alle henvendelser om leie og inngåelse av avtale sendes til utleie@drammen.redcross.no

Faktura vil bli sendt pr. e-post til leietaker.

Betingelser

Drammen Røde Kors forbeholder seg retten til å avvise arrangementer som ikke er i tråd med reglementet. Særlig gjelder dette arrangement som kan forstyrre naboene (høy lyd). Omvisning og tildeling av låsekode avtales i god tid før arrangementet.

Ansvarlig leietaker må være minimum 18 år og selv være tilstede under arrangementet. Vedkommende er ansvarlig for leieforholdet.

Leietaker/kontaktperson har ansvar for at gitt informasjon og utleieregler følges.
Leietaker står ansvarlig for eventuelle skader påført bygninger, inventar og utstyr i Røde Kors-huset.

Det er ikke tillatt med levende lys/fakler inne eller ute på Røde Kors-huset.
Det er ikke tillatt å røyke inne eller på veranda i annen etasje.

NB! Lokalene må være forlatt innen kl. 22.30. Alarmen går på kl 23. Musikk må holdes på et lydnivå som ikke forstyrrer naboene.

Utleiepriser

Undervisningssaler timepris: kr 500, over 6 timer kr 3000
Storsalen med kjøkken: timepris kr 800, 24 timer kr 6000 (gjelder ikke bruk etter kl 22.30, men to etterfølgende dager)
Fast leie: kr 600 opptil 3 timer pr gang
Kostnad for renhold: kr 1500
Renhold: ekstra kostnader knyttet til renhold belastes leietaker, kan evt bestilles.


Utleiekontrakt for Drammen Røde Kors


Utleieinformasjon for Drammen Røde Kors