Geilo Røde Kors - Årsmøte 2022

Årsmøtepapirer finner du på denne siden

Innkalling til årsmøte 2022  

Protokoll etter årsmøte

Saksliste

Del 1- den inneholder:

Årsmelding Hjelpekorps - Lokalforening - Balanse -

Resultatrapport og organisasjonsplan 2022

Noter

Revisjonsberetning 

Handlingsplan          Budsjett 2022

Valg 2022

Fravalg av revisor

Valgkomite 2022

Saker til årsmøtet  Lover Geilo RK