Kontakt oss

Liste over kontaktinformasjon

Lokalforeningsleder Marte Ramborg

E-post: leder@hurumrodekors.no
Tlf: 970 07 199

Korpsleder Tone Kaspersen

E-post: korpsleder.hurum@hjelpekorpset.info

Operativ leder Jim Nygård

E-post: operativ.hurum@hjelpekorpset.info

Alarmtelefon Hjelpekorps: 909 12 204

Leder for RØFF Susanne Nygård

E-post: roeff.hurum@hjelpekorpset.info

Leder for Besøkstjenesten Solveig Mørk

E-post: vi-moerk@online.no
Tlf: 970 14 656

Nestleder for Besøkstjenesten Randi Sætre Olsen

Tlf: 970 95 705

Leder for Flyktningguiden Unni Smith

E-post: unni.arne@hotmail.com
Tlf: 993 80 298

Fagleder Samband Jim Nygård

E-post: samband.hurum@hjelpekorpset.info 

Leie av huset

E-post: utleie.hurum@hjelpekorpset.info