Juleaksjonen og årets mørkeste dag

16. desember vervet Juleaksjonen på TV2 mer enn 6200 nye Røde Kors-faddere. Det er fantastisk. Den 21. desember er årets mørkeste dag. Bli med å gjøre den litt lysere for de ensomme som trenger det.

La oss lyse litt opp for hverandre på årets mørkeste dag

21. desember. Vintersolverv. Årets mørkeste dag. Vi gleder oss over at det igjen går mot lysere tider. Likevel er det mange mennesker som opplever alle dager som like mørke, uansett. La oss lyse litt opp for hverandre!

Av: Geir Waaler, distriktsleder i Buskerud Røde Kors

Vi i Røde Kors syns det er en god tanke å etablere årets mørkeste dag som en årlig dag for å skape oppmerksomhet rundt fenomenet ensomhet. Ensomhet kan ramme oss alle, ung som gammel, fattig som rik. Likevel er det kanskje noen som er spesielt utsatte: De som er avhengige av rus, de som sliter med psykiske plager, de som lever under fattigdomsgrensa og eldre mennesker.

Én av ti eldre over syttifem år gir uttrykk for at de opplever stor grad av ensomhet og isolasjon. Men også blant unge mennesker er tallet alarmerende høyt. Nylig ble levekårsundersøkelsen Ungdata gjennomført blant alle elever i ungdomsskole og videregående skole. Her i Buskerud viser resultatene at i mange av våre kommuner svarer mer enn hver femte elev på ungdomstrinnet at de opplever å være mye plaget av ensomhet.

Røde Kors vil derfor slå et slag for at vi bruker denne mørkeste dagen i året til å se oss litt ekstra omkring i lokalsamfunnet vårt for å se om det er noen der som kanskje kunne trenge litt støtte og oppmuntring. Noen som ville bli ekstra glade for en prat, en telefonsamtale, en rusletur eller et kafébesøk? I julehøgtiden kan ensomhetsfølelsen lett bli forsterket. Minner og savn kommer tett på. Ensomheten kjennes ekstra vond når "alle andre" samles rundt felles tradisjoner. Derfor er det viktig å være oppmerksom og til stede for hverandre i julehøytiden, men det avgjørende er å bry seg og vise omtanke for våre medmennesker hele året igjennom. Det er ofte ikke så mye som skal til. Den beste medisinen for et menneske er et annet menneske. Bivirkningen er at det er godt å kjenne at en kan være til litt hjelp.

Vi mennesker er sosiale individer. Hverdagen og livet blir litt lettere når vi har noen å snakke med. Det gjelder oss alle. Så derfor; la oss lyse litt opp for hverandre på årets mørkeste dag!