Årets TV-aksjon

Den 23. oktober gjennomføres den tradisjonelle TV-aksjonen. I år har den blitt Røde Kors til låns, og det er vi veldig stolte av.

Her i Buskerud har vi for lengst brette opp ermene. Fylkesansvarlig og fylkeskoordinator i TV-aksjonen, Line Vettestad og Vegard Strømsodd og tillitsvalgt og ansatt i Buskerud Røde Kors, Øivind Granlund og Inga B. Nyvoll, skal jobbe sammen med kommunene og lokalforeningene fo rå sikre at årets TV-aksjon blir en suksess. Røde kors sin hovedoppgave lokalt er å skaffe nok bøssebærere, samtidig som de er med på å skape litt blest rundt TV-aksjonen i tida fram mot aksjonen.

Lørdag 1. oktober er felles markeringsdag i Norge, og da blir det også ulike stunt rundt omkring i lokalforeningene.

Vi gleder oss til den store dagen, og mottoet for årets TV-aksjonen er "Sammen får vi hjelpen helt fram." Du kan lese mer om dette på www.rodekors.no