Lokalforeningsleder Jan Andersen

E-post: janan4@online.no 

Svelvik Røde Kors Migrasjon

E-post: svelvik@rodekors.org 
Tlf: 911 09 566

Svelvik Røde Kors Besøkstjeneste

E-post: jane.grotting@redcross.no 
Tlf. 911 15 156

Svelvik Røde Kors Hjelpekorps

E-post: svelvik@vestfoldrk.no
Tlf: 91 34 33 03