Barn som leker på ferieopphold Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Røde Kors inviterer til gratis sommerferie

Vi planlegger rekordmange sommerferieopphold for rekordmange familier. Vi gleder oss til å gjennomføre fullskala ferieopphold igjen.

(På grunn av et lavere antall innkomne søknader, samt kontakt med flere påmeldere som ikke når søknadsfristen, forlenges nå påmeldingsfrist for sommerens turer til 31. mai)

Alle ferieopphold, aktiviteter og transport fra Oslo til feriestedet er gratis for både gjester og for hjelpeapparatet. Detaljert informasjon om nøyaktige datoer, transportalternativer og annen relevant informasjon sendes til familiene som får plass.

Hvem kan søke

Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi bosatt i Viken og Oslo.

Kriterier for å søke:

  • Familien må ha minst ett eller flere barn i alderen 6-13 år
  • Familien må ha hatt svak økonomi over tid, minst 3 år
  • Minst en av foreldre må kunne kommunisere godt på norsk
  • Våre frivillige er ikke avlastere, barn med spesielle behov kan kun delta om foreldrene selv kan ivareta barnets/barnas behov (mulig å søke med egen ekstrahjelp)
  • Har man deltatt på ferie med Røde Kors i løpet av de to siste årene kan man søke, men man vil ikke ha førsteprioritet på plass.

Søknadsprosessen

Alle søknader må gå via hjelpeapparatet i kommunene. Når søknadene er ferdigbehandlet, sendes svaret til både påmelder og familiene som får plass. Svaret vil inneholde praktisk informasjon om innhold, datoer og oppmøte for avreise.

Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet.

Søknaden sendes elektronisk innen 20. mai.

Informasjonsmøte på Teams for påmeldere

Vi ønsker å invitere alle interesserte påmeldere som ønsker å høre mer om Ferie for alle og om vårt arbeid til å melde seg på vårt digitale Teamsmøte tirsdag 10. mai kl. 14.00. Da vil vi presentere Ferie for alle og svare på eventuelle spørsmål knyttet til søknader, søknadsprosessen og sommerens ferieopphold.

Du kan melde deg på ved å sende e-post til ffaostlandet@redcross.no
Link til møtet sendes i egen invitasjonsmail mandag 9.mai, til alle som melder seg på.

Under ser dere oversikt over sommerens planlagte opphold: 

Bøkevangen (uke 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) | Kontakt: ffaostlandet@redcross.no

Vrådal (uke 26, 27, 28, 29, 30) | Kontakt: ffaostlandet@redcross.no

Ytterbøl (uke 26) | Kun barn fra Østfold | Kontakt: birgitte.thoresen@redcross.no

Slettestrand (uke 26, 27) | Søkere fra Ringerike og Hole | Kontakt: marit.svendsen@redcross.no

Merket (uke 27) | Kontakt: ffaostlandet@redcross.no

Tyrifjord (uke 28) | Kontakt: ffaostlandet@redcross.no

Haraldvigen (uke 29) | Kontakt: ffaostlandet@redcross.no

Endringer kan forekomme

Som påmelder ber vi deg være oppmerksom på at det kan komme endringer, og vi oppfordrer dere til å informere familiene om dette ved påmelding. Familiene må være villige til å følge Røde Kors sine regler på feriestedet. Overholdes ikke disse kan det medføre at familien blir bedt om å reise hjem på egen regning.

Vi håper dere kan formidle dette tilbudet til alle som jobber med barnefamilier som har store utfordringer i hverdagen knyttet til svak økonomi og som har behov for en trygg og innholdsrik sommerferie.