migrasjonskonferansen 2019

Invitasjon til Migrasjonkonferansen Innlandet 2019

Røde Kors vil være til stede for migranter som har behov for støtte og integrering, ved å bidra til å sikre grunnleggende humanitære behov.

Tema 2019: Migrasjon og helse

Torsdag 7. november 9-15.
Konferansen holdes i Stormysveien 9 på Hamar.
Det serveres enkel lunsj. Arrangementet er gratis.

I år ønsker vi å sette fokus på migrasjon og helse, et stort og omfattende tema. Hva sier levekårsundersøkelser om flyktningers helse? Er vi gode nok til å ivareta flyktningers psykiske helse og kan vi nok om postmigrasjonsvansker? Gjør språkbarrierer det vanskeligere å ivareta god egenhelse? Hvilke betydning har arbeid og aktivitet for meningfylt og mestring, og hvilke erfaringer sitter de som selv har kommet til Norge som flyktninger med? Gjør vi nok og gjør vi de rette tingene?

Dette og andre spørsmål vil belyses under årets migrasjonskonferanse.

Migrasjonskonferansen er en fagkonferanse som er åpen for alle aktører på migrasjonsfeltet og arrangeres i 2019 for femte gang.

Klikk her for å melde deg på konferansen

PROGRAM FOR DAGEN

09.00 - 09.30
Ankomst og registrering
09.30 - 09.40
Velkommen/åpning
09.40 - 10.00
Innledning og tanker i forkant av konferansen, Roy Carstens, NAV Ringsaker
10.00 - 10.45
Marte Kjøllesdal, FHI «Rapport om levekår og helse»
10.45 - 11.00 Pause med kaffe og frukt
11.00 - 11.45
Zemir Popovac, Favne Psykologibistand «Flyktningers psykiske helse med fokus på postmigrasjonsvansker»
11.45 - 12.15
Hanne Sofie Holmen, NAV Hamar. «Arbeid gir mestringstro og fremmer helse»
12.15 - 13.00 Lunsj og myldring
13.00 - 14.00
Warsame Ali, FHI «Språkbarrierer og health literacy»
14.00 - 14.20
Mohamed Jbarah og George Alfazaa fra Syria. Refleksjoner og tanker fra to som selv har kommet til Norge som flyktninger
14.20 - 15.00
Diskusjon i grupper rundt konferansens tema Gruppene vil få konkrete utfordringer å samtale rundt
15.00 - 15.15 Takk for i dag v/Roy Carstens, NAV Ringsaker

 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler