Romedal og Vallset Røde Kors

Romedal og Vallset Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.

Adresse
Tallholen Flerbrukshus, 2334 ROMEDAL
E-post
romedal.vallset@rodekors.org
Nestleder
Tormod Helland
Leder
Linn Stiansen

Her finner du Romedal og Vallset Facebook-side