17. mai med Bergen Røde Kors

Bergen Røde Kors er 125 år i år. Dette skal vi blant annet markere i årets 17. mai tog (hovedprosesjonen). Styret i Bergen Røde Kors oppfordrer alle avdelinger og aktiviteter til å bli med!

Dette gjelder både deltakere, frivillige, tillitsvalgte, medlemmer og ansatte. Ta gjerne med familie og venner. Innslag som symboliserer aktivitetene (uniformer, flagg, folkedrakter gjøglerier o.l.) er selvsagt velkommen.

Ideer og forslag mottas med takk. Oppmøte blir på Røde Kors-huset kl. 09:30 eller direkte på Koengen innen kl. 10:15. Røde Kors-huset vil holde åpent også etter prosesjonen.

Besøk denne siden for oppdatert informasjon, og/eller følg oss på facebook.

Ta kontakt med Jan Bjørgo på jan.bjorgo@redcross.no eller telefon (408 53 340) for ytterligere informasjon og spørsmål.