Velkommen til digitalt årsmøte 2021

Bergen Røde Kors avholdt digitalt årsmøte 15. april 2021 klokken 17.

Alle betalende medlemmer i Bergen Røde Kors var stemmeberettiget på årsmøtet som i år ble avholdt digitalt på grunn av smittevernssituasjonen. Frist for påmelding til årsmøtet var 9. april.

Mandag 12. april sendte vi medlemmer som hadde meldt seg på ytterligere informasjon og det fulle programmet for årsmøtet. Alle som deltok fikk tilsendt lenke til sendingen og informasjon om hvordan man skulle stemme over sakene som sto på agendaen i år. Det ble også orientert om muligheter for teknisk assistanse dersom man hadde behov for hjelp til oppkobling eller lignende.

Du kan laste ned årsmøtepapirer i lenken under. Disse innholder årsrapporter, regnskap, budsjett og strategi for Bergen Røde Kors, Bergen Røde Kors Hjelpekorps og Bergen Røde Kors Sykehjem, samt valgkomiteens innstilling.

Fullstendig protokoll er sendt ut til alle deltakere på årsmøtet.

Styret etter årmøtet er sammensatt slik:

Leder: Monica Håkansson (ikke på valg)
Nestleder: John Magnar Bøe (gjenvalgt)
Medlem: Walther Wangberg (ny)
Medlem: Magne Ervik (ikke på valg)
Medlem: Susanne Lier Fagerbakke
Medlem: Ragnhild Krüger (ikke på valg)
Medlem: Birger Åsheim (nyvalgt korpsleder, BRKH)
Medlem: Lea Sørstø Simonsen (gjenvalgt, BRKU)
Varamedlem: Yalda Seddighi (ny)
 

ÅRSMØTEPAPIRER 2021.pdf