Velkommen til BRO 2022. Alle kurs denne våren er på Hotel Neptun i Bergen sentrum. Vis bildetekst
Velkommen til BRO 2022. Alle kurs denne våren er på Hotel Neptun i Bergen sentrum.

Velkommen til BRO 2022

Det er med stor glede at vi endelig kan invitere til BRO igjen. Årets arrangement blir det åttende i rekken.

BRO (Bergen Røde Kors Opplæring) har som mål å  bygge bro mellom aktiviteter, lokalforeninger og frivillige. Vi byr på faglig påfyll og sosialt samvær. BRO har fokus på opplæring, mangfold og møter på tvers av aktiviteter og lokalforeninger. Vi bygger broer og blir bedre kjent gjennom et bredt utvalg av kurs. Kursprogrammet er komplett, men noen datoer og tidspunkt er ikke helt klare ennå. Du kan likevel melde deg på nå, og vil få informasjon om eksakt tidspunkt.

Her er alle kursene du kan melde deg på i år:

– I år sprer vi BRO utover våren i stedet for å ha én stor samling. Dette gjør vi på grunn av usikkerheten rundt smittesituasjonen i samfunnet. Frivilligheten er det viktigste Røde Kors driver med. Nå er vi inne i det tredje året med pandemi, og vi ser at den usikkerheten vi lever med gjør noe med oss som mennesker. Nå setter vi fokus utvikling av frivillige, som på tross av den usikre situasjonen i samfunnet, gjør en viktig innsats hver dag, sier Tone Mossefin i Bergen Røde Kors.

Alle frivillige får nå mulighet til å delta på grunnleggende kurs. Vi har også kurs for dere som er erfaren og trenger påfyll. I tillegg byr vi på sosialt samvær og gode diskusjoner. BRO gir frivillige en mulighet til å lære av og med hverandre. 

– Noen av kursene og samlingene vil være åpne for alle frivillige å melde seg på, mens noen har prioriterte målgrupper. Dette vil du kunne se ut ifra kursprogrammet. Hvis det er ledig kapasitet kan vi ta imot flere påmeldinger, sier Mossefin.

Startkurs er nødvendig

Alle deltagere på BRO må ha gjennomført startkurs for nye frivillige. Dersom du ikke har gjort det ennå, kan du ta kurset som e-læring her:

  • Røde kors e-læring frivillige

Det tar cirka 30 minutter å gjennomføre. 

Når du er i mål med dette kan du melde deg på BRO:

 

– Vi har et stort fokus på kompetanseheving i Røde Kors fordi vi vil at frivillige skal være mest mulig trygge i sine roller. Som frivillig møter man daglig mennesker i sårbare livssituasjoner. Vi vil at alle skal være best mulig rustet til dette, sier Mossefin.

Deltakeravgift

Hordaland og Bergen Røde Kors samarbeider tett om BRO 2022, og dekker en stor del av utgiftene som tilkommer ved de ulike kursene. Dette fører til at det er en lav deltageravgift på årets BRO. Deltageravgiften dekkes av Røde Kors og påmeldingen din må derfor godkjennes av din kontaktperson i røde kors. 

 Følgende satser gjelder:  

  • Halv dag helg/ettermiddag inkl. bevertning: 150,- pr deltager 
  • Hel dag inkl. bevertning: 300,- pr deltager 
  • Overnatting enkeltrom: 1150,- i ukedag/ 980,- i weekend 
  • Overnatting dobbeltrom: 1350,- i ukedag/ 1180,- i weekend 
  • Middag på hotellet i tilknytning kurs/fagsamling: 350.- pr pers (3-retters). 

Overnatting gjelder kun tilreisende frivillige, ikke frivillige i Bergen. Alle som deltar på kursene i helgene får lunsj, også dersom de bare deltar på kurs før eller etter lunsj. På den måten får vi det litt sosialt også. 

Ved spørsmål ta kontakt med Tone Mossefin i Bergen Røde Kors: 
E-post: tone.mossefin@redcross.no
Tlf: 478 13 080