Utdeling fra legater 2022

I desember skal det deles ut midler fra understående legater. Søknadsfrist er 30. november 2022.

Fanastølens legat

«Yte bidrag til barn og unge i Bergen som ut fra humanitære og sosiale behov trenger hjelp og støtte for å fungere bedre i samfunnet.»

Ingrid Hysing Olsens Legat

«Til sykepleiere utdannet ved eller som har virket i Bergen Røde Kors og som er blitt arbeidsudyktig og som lever i mindre gode økonomiske kår.»

Bergen Røde Kors Legat for lokalt humanitært arbeid

  • «Tilgodese eldre og uføre i bergensområdet, herunder tilrettelegging av utflukter, tilstelninger og andre sammenkomster. Støtten skal særlig gå til enslige eldre, pensjonister og krigsveteraner.»
  • «Yte tilskudd til utdanning og skolering av mennesker med nedsatt funksjonene og/eller kognitive evner, særlig blindesaken på Vestlandet.»
  • «Sikre rekreasjonsmuligheter og naturopplevelser i bergensområdet, herunder særlig ved tilskudd til fjellsikring og vedlikehold av materiell på Byfjellene, primært nødtelefoner, og Røde Kors-hytten Kvila.»

Søknadsskjema: Legater Soknadsskjema.pdf

Søknad sendes:

E-post: bergen@redcross.no

Brev merket «Legater»: Bergen Røde Kors, Postboks 906, 5808 Bergen

Husk å oppgi kontonummer. Kun de som får tildeling blir tilskrevet.