Om Bergen Røde Kors

Bergen Røde Kors har over 40 forskjellige humanitære aktiviteter. Vi jobber aktivt med rekruttering av frivillige og samarbeidspartnere. All humanitær aktivitet utføres på frivillig basis.

Neste årsmøte i Bergen Røde Kors er 11. april 2019.
BRO er en årlig kurshelg for frivillige i Røde Kors. I 2019 arrangeres BRO 16.-17. februar. Informasjon og påmelding kommer.