Legater i Bergen Røde Kors

Fanastøls legat søknadsskjema.

Fanastøls Legat
Bergen Røde Kors forvalter stiftelsen Fanastølen og deler ut midler i henhold til vedtektene; "Yte bidrag til barn og unge i Bergen som ut fra humanitære og sosiale behov trenger hjelp og støtte for å fungere bedre i samfunnet."

Søknad sendes til bergen@redcross.no eller til Bergen Røde Kors, Postboks 906. 5808 Bergen.
Søknadsfrist for 2019 kommer.