Hvem skal lede Bergen Røde Kors de neste årene?

På Bergen Røde Kors sitt årsmøte våren 2022 skal det velges en rekke tillitsvalgte til styret og til kontrollkomiteen. Blant andre står styreleder på valg i år.

I tillegg skal det på eget valgmøte i tilknytning til årsmøtet velges tillitsvalgte til Omsorgsrådet i Bergen Røde Kors. Dagens valgkomité har ansvar for å fremme kandidater til de ledige vervene i styret, kontrollkomiteen og omsorgsrådet.

Bergen Røde Kors er en stor og mangfoldig organisasjon

Det er viktig at Bergen Røde Kors ledes av et styre som samarbeider godt og som har en tilstrekkelig bred erfaring og en solid og utfyllende kompetanse. Det er også nødvendig å ha en velfungerende og kompetent kontrollkomité og et spenstig, engasjert og nytenkende omsorgsråd. For å sikre dette er valgkomiteen avhengig av å få innspill til aktuelle kandidater som valgkomiteen kan forslå overfor de organene som skal velge de fremste tillitsvalgte i Bergen Røde Kors.

Røde Kors er en medlemsstyrt organisasjon og alle viktige beslutninger og prioriteringer avgjøres av tillitsvalgte på vegne av medlemmene. Å inneha verv i Røde Kors er både spennende, utviklende og krevende.

Hvem kan foreslå kandidater?

Valgkomiteen i Bergen Røde Kors oppfordrer deg som medlem til å komme med forslag til kandidater som kan fylle ledige verv. Kandidater som foreslås må være forespurt og de må ha gitt samtykke til at forslaget fremmes.

Ansatte i Bergen Røde Kors og frivillige som ikke er medlemmer, kan formelt selv ikke stå som forslagsstillere. Dette er ikke til hinder for at disse kan komme med innspill til medlemmer i Bergen Røde Kors eller til valgkomiteen. Valgkomiteen kan selvsagt på eget initiativ fremme forsalg på kandidater.

Formalia og frister

Forslag til kandidater som kan fylle ledige verv i Bergen Røde Kors fra og med årsmøtet våren 2022 kan sendes på epost til valgkomiteens leder eller per post til Bergen Røde Kors.

Epost: steinarsandstad@me.com

Post: Bergen Røde Kors v/valgkomiteen, Postboks 906, 5808 BERGEN

Alle forslag må være mottatt innen utgangen av 15. januar 2022. Tillitsvalgte som ikke står på valg, kan etter forespørsel og tilsagn, også kan forslås til andre tillitsverv enn de har i dag. Personer som innehar verv og som er på valg må foreslås på nytt for å være valgbare til samme eller annet verv.

Dersom det er uklarheter knyttet til fremlegg av kandidater, kan valgkomiteens leder, Steinar Sandstad, kontaktes på steinarsandstad@me.com eller på telefon 481 01 827.

Dagens styresammensetning

I det følgende er dagens sammensetting av de aktuelle organer, med oversikt over ledige verv, gjengitt. Personer markert med V står på valg og disse vervene skal fordeles på årsmøtet. Personer markert med VV står også på valg, men disse velges på egne valgmøter i sine respektive råd i samband med årsmøtet og tiltrer deretter som fullverdige medlemmer i styret.

Styret i Bergen Røde Kors

Verv Tillitsvalgt   Periode
Leder Monica Håkansson V 2020-2022
Nestleder John Magnar Bøe   2021-2023
Medlem Walther Wangberg   2021-2023
Medlem Magne Ervik V 2020-2022
Medlem Susanne Lier Fagerbakke   2021-2023
Medlem Ragnhild Hvoslef Krüger, leder omsorgsråd   VV 2020-2022
Medlem Birger Åsheim, leder hjelpekorps VV 2020-2022
Medlem Lea Sørstø Simonsen, leder ungdom VV 2020-2022
Varamedlem Yalda Seddighi V 2020-2022

 

Kontrollkomiteen i Bergen Røde Kors

Leder Nils Tornes   2021-2023
Medlem Bernt Grimstvedt V 2021-2022
Medlem Jarle Kandal   2021-2023
Varamedlem Wenche Sommervold V 2020-2022

 

Omsorgsrådet i Bergen Røde Kors

Leder Ragnhild Hvoslef Krüger V 2020-2022
Nestleder Øyvind Aasen Gloppestad V 2020-2022
Medlem Cato Johannessen Norhal V 2020-2022
Medlem Arve Lønnheim V 2020-2022
Medlem NN - trukket seg V 2020-2022
Medlem MM - trukket seg V 2020-2022
Varamedlem Magna Skorven   2021-2023
Varamedlem Steinar Sandstad V 2020-2022

 

Valgkomiteen i Bergen Røde Kors består av leder Steinar Sandstad, nestleder Karianne Lisund, medlem Marit Gjerstad og varamedlemmene Stig Nordvik og Johannes Thorsteinsson.