Årsmøte nettsider 2

Årsmøte 2021

Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors innkaller til digitalt distriktsårsmøte i Hordaland Røde Kors på lørdag 13. mars 2021 kl. 1200-1600.

Distriktsstyret har, i tett dialog med lokalforeningslederne, besluttet at distriktsårsmøtet 2021 blir gjennomført som et digitalt møte med begrenset saksliste, basert på den pågående pandemisituasjonen. Møteplattform blir Teams.

Tilgang til dette møtet blir gitt til alle påmeldte delegater, samt frivillige og ansatte som deltar i gjennomføringen av møte. Det vil ikke bli gitt tilgang til observatører / gjester denne gangen.

Det vil bli innkalt til valgmøter for hhv hjelpekorps, omsorg og ungdom, samt lokalforeningskonferanse, samme formiddag, kl. 1000-1130.

Innkalling og årsmøtedokumenter

Under kan du laste ned innkalling og årsmøtedokumentet til distriktsårsmøtet i Hordaland Røde Kors, samt til valgmøtene til distriktsrådene for henholdsvis Omsorg, Ungdom og Hjelpekorps. 

Innkalling til årsmøte

Årsmøtedokumentet 2021

Innkalling til valgmøte Røde Kors Ungdom

Valgmøtedokument Røde Kors Ungdom

Innkalling til valgmøte Røde Kors Omsorg

Valgmøtedokument Røde Kors Omsorg

Innkalling til valgmøte Røde Kors Hjelpekorps

Valgmøtedokument Røde Kors Hjelpekorps