Årsmøte 18. mars 2023

Velkommen til det 78. årsmøtet i Hordaland Røde Kors

Last ned årsmøtedokumentet her

Fredag 17. mars
1800-2000 Årsmøtesekretariatet åpent i resepsjonsområdet
1800-1900 Møte i Arbeidsutvalget i Hordaland Røde Kors
1900-2100 Middag for alle, etter hvert som du kommer
2000-2100 Møte i Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors
2100-2200 HUMANITÆRT FORUM "Hva skjer i Ukraina" –v/Morten Tønnesen-Krokan, Seniorrådgiver Region Latin-Amerika og Europa i Norges Røde Kors
2200- Sosialt samvær
2200- Møter i d-råd og andre fora etter behov

Lørdag 18. mars
0730-0900 Frokost
0900-1030 Valgmøte i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps
0900-1030 Valgmøte i Hordaland Røde Kors Omsorg
0900-1030 Valgmøte i Hordaland Røde Kors Ungdom
0900-1030 Lokalforeningssamling
0900-0950 Årsmøtesakene, spørsmål og svar
0950-1000 Pause
1000-1030 Åpen post
1030-1100 Pause
1100-1230 DISTRIKTSÅRSMØTE I HORDALAND RØDE KORS
1230-1330 Lunsj
1330-1800 DISTRIKTSÅRSMØTE I HORDALAND RØDE KORS
1800-1930 Pause
1930-0100 Middag og dans

Søndag 19. mars
0730-0900 Frokost
0900-0903 No livnar det i lundar
0903-0945 Landsstyrets foredrag
1000-1130 Årsmøteseminaret, med innlegg fra Kypros Røde Kors og generalsekretær Anne Bergh
1130-1300 Fagsamlinger for hhv Røde Kors Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom
1130-1300 Lokalforeningsledersamling
1130-1210 Landsmøtet, høringer Hovedprogram og Røde Kors mot 2030
1210-1220 Pause
1220-1240 Beredskapsstrategien 2023-2030
1240-1300 Fattigdomsutfordringene, dyrtid, etc.
1300 Lunsj og avreise
1330 Distriktsstyremøte