Jubileumsmiddag!

Informasjon til deg som kun vil delta på middag

OBS!

Jubileumsmiddag utsettes til Distriktårsmøtet 2022. 

Ny informasjon vil komme.