Hjelpekorps toppbilde redning 1600x

Hjelpekorpskurs 2018

Det skal gjennomføres mange fag- og lederkurs i 2018. Her finner du en oversikt over hvilke kurs som tilbys til hjelpekorpsmedlemmer i Hordaland i tiden som kommer.

Husk å avklare med ledelsen i ditt hjelpekorps før du melder deg på.

Lederkurs / videregående kurs

Kvalifiserende kurs

Kvalifisert søk og redning - barmark

Hensikten med «Kvalifisert søk og redning» er å gi alle mannskaper i Røde Kors Hjelpekorps kompetanse innen søk og redning på kvalifisert nivå. Kurset gir kompetanse som mannskap på alle aksjonstyper som ikke krever spesialkompetanse.

Tidspunkt: 15.-17. juni 2018
Sted: Kinsarvik Røde Kors Hjelpekorps
Påmelding

 

Lederkurs / Videregående kurs

Husk at alle som skal melde seg på lederkurs eller videregående fagkurs må avklare med egen korpsledelse før man melder seg på.

Instruktørkurs halvautomatiske hjertestartere

Kurset skal gi deltakerne nødvendige holdninger, ferdigheter og kunnskaper til å kunne lede et hjelpekorps i søk- og redningsinnsats under ulike forhold. Som basis for kursets utforming, ligger nasjonal veilleder for søk etter savnet på land.

Tidspunkt: 3. juni 2018 kl 10-18
Sted: V9 - Bergen Røde Kors
Påmelding

Lagledelse søk og redning - barmark

Hensikten med «Lagledelse søk og redning» er å utdanne kvalifiserte lagledere innen søk og redning på land i oppdrag for Røde Kors.

Tidspunkt: 10.-13. mai 2018
Sted: Bergen
Påmelding

Videregående vannredning

Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre sentrale lederoppgaver ved vannredningsinnsats. Deltakerne blir utfordret i situasjoner som vi kan bli stilt ovenfor i vår tjeneste, og bli kjent med redningstjenesten til sjøs og få en felles forståelse for dens oppgaver og utførelse.

Tidspunkt: 19.-21. oktober 2018
Sted: Rongevær
Påmelding

Videregående førstehjelp

Hensikten med videregående førstehjelp er å tilføre den enkelte deltaker og organisasjonen et høyere kunnskapsnivå innen faget førstehjelp.

Tidspunkt: 20.-21. og 26.-28. oktober 2018 (to helger på rad)
Sted: Kvamskogen
Påmelding

Kvalifisert samband

Hensikten med en obligatorisk opplæring i samband er å sikre at alle aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps har grunnleggende kunnskaper i radiosamband og kan bruke Nødnett i samhandling med andre i henhold til krav fra DNK. Kurset er en del av grunnopplæringen i hjelpekorpset og er obligatorisk for alle aktive hjelpekorpsmedlemmer.

Tidspunkt: 05.-06. mai 2018
Sted: Fana Røde Kors Hjelpekorps
Påmelding

 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler