Omsorgsarbeidet i Hordaland til nye nivå

På distriktsårsmøtet i mars skal det velges fire nye medlemmer til distriktsråd omsorg. Kjenner du noen som ønsker å bidra til mer og bedre aktivitet i Hordaland? Alle medlemmer kan komme med forslag

Det oppfordres med dette til å sende inn forslag på kandidater til valg på valgmøtet i forkant av årsmøtet i Hordaland Røde Kors den 14 mars 2020. Innsendingsfrist er 10. januar 2020 kl.12. Vi oppfordrer også til å videresende denne mailen til andre som kan tenkes å ha forslag til kandidater.

Valgkomiteens leder og flere medlemmer (Unni Ay og Anne Kvalheim) vil også være tilgjengelig på Omsorgssamlingen denne helgen. Slå gjerne av en prat, still spørsmål og spill inn forslag. Valgkomiteleder vil også informere om valget fra scenen på søndag.

På årets møte skal det til distriktsrådet velges:

  • Nestleder 2 år
  • Rådsmedlem 2 år                                                                                                            
  • Rådsmedlem 1 år                                                                                                              
  • Varamedlem  2 år                                                                                                                  

I tillegg skal det til valgkomite for distriktsråd Omsorg velges:

  • Medlem 2 år                                                                                                                           
  • Varamedlem  2 år                                                                                                                  

Se vedlagte brev som forklarer hvilke verv som er på valg og hvordan man sender inn forslag.

Brev fra valgkomiteen om valg av distriktsråd Omsorg 2020.pdf

Forslagsskjema kandidater D-råd Omsorg 2020.pdf

Med vennlig hilsen,

Rune Skaar, leder i valgkomite for distriktsråd Omsorg

David Yttervik Seetiangtham, seksjonsleder Omsorg og sekretær for valgkomiteen og distriktsrådet