Vennskapsfrokost

Bli med og arranger vennskapsfrokost for asylsøkere i ditt distrikt 22. oktober - sammen med TINE!

Det er ikke lett å være ny i et stort, kaldt og fremmed land som Norge. Spesielt ikke når man har flyktet fra et krigsherjet område. Heldigvis har vi mange frivillige i Røde Kors som hjelper asylsøkere og flyktningene med å komme i gang med sine nye liv her i Norge.

 

Når vi spør asylsøkere om hva de ønsker seg, er det mange som svarer at de vil bli kjent med flere nordmenn! De synes ikke alltid det er like lett å komme i kontakt med lokalbefolkningen. Dette vil vi gjøre noe med og du kan bidra!

I forbindelse med TV-aksjonen ønsker Tinemelk og Røde Kors å arrangere vennskapsfrokoster på asylmottak over hele landet. Dette gjør vi for å bygge broer mellom flyktningene på asylmottakene og innbyggerne i lokalsamfunnene, og for å skape oppmerksomhet om TV-aksjonen. Sammen inviterer vi til åpne frokoster der folk kan bli litt bedre kjent med hverandre og kanskje stifte nye vennskap. Det vil også være en god anledning for både våre frivillige og lokalbefolkningen til å høre mer om situasjonen i noen av TV-aksjonslandene. Tinemelk stiller med alt av mat og varer og synligjør prosjektet gjennom en massiv kommunikasjonskampanje, mens Røde Kors-frivillige bidrar til gjennomføringen lokalt.

For at dette skal bli en suksess, trenger vi din hjelp! Vi er nå på jakt etter lokale frivillig-grupper i Røde Kors som har lyst til å stå for den praktiske gjennomføringen av vennskapsfrokostene i sitt nærområde. Det kan f. eks. være frivillige som allerede har ansvar for aktiviteter på det lokale asylmottaket eller de i lokalråd omsorg. Vi håper du vil bidra til å fremskaffe disse frivillig-gruppene.

Mvh
Kina Grüner
Koordinator Møre og Romsdal Røde Kors
Tlf. 920 686 95/ 99337183