To menn som snakker sammen Vis bildetekst
To menn som snakker sammen

Nettverksarbeid i Møre og Romsdal

Nettverksarbeidet er et lavterskel tilbud til mennesker som ønsker økt sosial kontakt og mulighet til å bygge sosiale nettverk.

Bilde av to menn som prater sammen.
Foto: Røde Kors

Målet er å motvirke ensomhet og sosialt utenforskap primært for mennesker som tidligere har slitt med rus og/eller har psykiske problemer. Nettverksarbeidet skal bygge selvtillit hos enkeltindividet. En nettverksgruppe skal danne en trygg ramme, et rusfritt pusterom som er helsefremmende og inkluderende.

I Møre og Romsdal lages det sosiale møteplasser for mennesker som av ulike årsaker står alene. Lokalforeningene har ulike aktivitetsgrupper som f.eks. turgrupper og yoga (Back In The Ring). Felles for alle er at det sosiale samværet alltid står i fokus. Det arrangeres også kurs og fellesarrangement for alle deltakere innen nettverksarbeidet i Møre og Romsdal.

Frivillig innsats og tilbud om et alternativt nettverk kan utgjøre en stor forskjell. Fra en hverdag som kanskje er preget av sosial angst og total isolasjon til et liv etter at behandlingstilbudet er ferdig, er det alt for mange som faller tilbake til livet slik det var. Nettopp fordi de mangler sosial trening og et sunt nettverk.

Målsetningen er å hindre tilbakefall utenforskap. Hvis vi lykkes i vårt arbeid, vil vi spare samfunnet for store kostnader og vi vil spare mange enkelt mennesker og familier for mye lidelse og smerte.

Hva forventer vi:

Som frivillig må du ha tid til regelmessig oppmøte på møteplassene og være en som bidrar til å skape sosial kontakt.

Krav:
Som frivillig må du være over 18 år og underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimums opplæring:
- Introduksjon til Røde Kors
- Grunnkurs førstehjelp
- Grunnkurs psykososial førstehjelp

Hvor finner du oss:
I Møre og Romsdal har vi nettverksgrupper i Ålesund

Ikonbilde av mann
Trond Sørhaug
Nettverkskoordinator
E-post
trond.sorhaug@redcross.no
Mobil
99 555 989
Asbjørn Wille
Kontorsted
Ålesund
E-post
asbjorn.wille@redcross.no
Mobil
90267320

Meld deg som frivillig her