Om Nord-Trøndelag Røde Kors

Nord-Trøndelag Røde Kors består av 20 lokalforeninger. Vi har til sammen 20 forskjellige aktiviteter og rundt 3000 frivillige over hele distriktet.

Nord-Trøndelag Røde Kors ble stiftet 20. mai i 1947, og har siden da jobbet for trygge lokalsamfunn og gode møteplasser for alle aldre.

20200307 - KSOR Aunegrenda-166 copy

Våre frivillige gjør en betydelig innsats for sårbare barn og unge, ensomme og andre som trenger et medmenneske i hverdagen. Våre 18 Hjelpekorps i distriktet er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner og bistå myndighetene ved krise.

Her finner du aktuelle saker fra Nord-Trøndelag Røde Kors.
Gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Målet er å bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.