20200709 - Ferie for alle på Rypetoppen-20 copy

Vinter- og påskeferie med Ferie for alle

I år arrangerer Ferie For Alle i Trøndelag to opphold i forbindelse med vinter- og påskeferie. Søknadsfristen er 14. januar.

Både vinter og påskeferien arrangeres ved Namsskogan Familiepark, Trones. Vinterferie 22.–27. februar. Påskeferie 29. mars–02. april.

Last ned PDF med mer informasjon om oppholdene og søknader for vinter- og påskeferie med Røde Kors Ferie for alle.

Bakgrunn

Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene som de har behov for.

Dette gjør Røde Kors noe med!

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Tilbudet skal bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Ferie for alle ble opprettet på bakgrunn av en levekårsundersøkelse i 2001. I dag lever ca. 92 000 barn i Norge under EU’s fattigdomsgrense. Bare i Trøndelagsfylkene utgjør dette cirka 6000 barn.

Målgruppe

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode.
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6- 13 år.
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.

Samarbeid

Ansatte i kommunen vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor samarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre instanser som er i kontakt med målgruppen.

Ansatte i kommunen søker om plass for familiene. Benytt elektronisk søknadsskjema for å søke. Ferie for alle er et supplement til det offentlige. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker. På familieoppholdene har foreldrene selv ansvar for barna sine.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler