FFA_trondelag_meraker_kano_1600_640

Ferie for alle i Trøndelag

Gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Målet er å bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Ferieopphold i 2021

 • Uke 26, Hunderfossen Familiepark
 • Uke 26, Teveltunet Fjellstue, Meråker
 • Uke 27, Teveltunet Fjellstue, Meråker
 • Uke 28, Teveltunet Fjellstue, Meråker

Søknadsfrist for sommerferie: 25. april.

 • Uke 41, Namsskogan familiepark og Hotell
 • Uke 41, Teveltunet Fjellstue, Meråker

Søknadsfrist for høstferie: 25 august

 • Uke 51/52, Jegtvolden Fjordhotell

Søknadsfrist for juleferie: 30 oktober

Bakgrunn

Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene som de har behov for.

Dette gjør Røde Kors noe med!

Ferie for alle ble opprettet på bakgrunn av en levekårsundersøkelse i 2001. I dag lever ca. 111.000 barn i Norge under EU’s fattigdomsgrense. Bare i Trøndelagsfylkene utgjør dette cirka 6.500 barn.

Målgruppe

 • Familier med svak økonomi over en lengre periode (minst 3 år).
 • Familier som har minst ett barn i alderen 6–13 år.
 • Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
 • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.

Samarbeid

Ansatte i kommunen vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor samarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre instanser som er i kontakt med målgruppen.

Ansatte i kommunen søker om plass for familiene. Benytt elektronisk søknadsskjema for å søke. Ferie for alle er et supplement til det offentlige. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker. På familieoppholdene har foreldrene selv ansvar for barna sine.

Kontaktperson for Ferie for alle i Trøndelag:

Hege-Iren Karlsen

Rådgiver Ferie for alle
Telefon: 464 11 760
E-post: hege-iren.karlsen@redcross.no