Kontakt Nord-Trøndelag Røde Kors

Kontaktinformasjon for distriktskontoret og distriktsstyret

Distriktskontoret

E-post: postnordtrondelag@redcross.no Tlf: 74 15 08 80

Besøks- og postadresse: 

Nord-Trøndelag Røde Kors
Sjøfartsgata 3 - 3. etg
7714 Steinkjer

Åpningstid:

Mandag–fredag kl. 09:00-15:30

Oversikt over ansatte                                           

Fakturaadresse:

Nord-Trøndelag Røde Kors mottar kun EHF-faktura.

Organisasjonsnummer: 971 575 727
Kontonummer:  8382.08.51377

Kontaktinformasjon

De ansatte ved distriktskontoret hjelper frivillige med tilrettelegging av det humanitære arbeidet. Distriktskontoret har kontorsted i Steinkjer og Trondheim.