Distriktstyret i Nord-Trøndelag Røde Kors

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Distriktsleder
Steinar Lian

fra Overhalla Røde Kors
Mobil: 958 36 987
e-post: overhall@online.no

Nestleder
Synnøve Hoseth

fra Verdal Røde Kors
Mobil: 924 95 704
e-post: synnove.hoseth@ntebb.no

Medlem
Karin Knutsen

fra Steinkjer Røde Kors
Mobil: 980 20 388
E-post: karin.knutsen74@gmail.com 

Medlem
Gunnhild Bjørnes

fra Levanger Røde Kors
Mobil: 909 85 396
E-post: gunnhildbjornes58@gmail.com

Leder Distriktsråd Omsorg
Tore Fjerdingen

fra Levanger Røde Kors
Mobil: 901 19 804
E-post: tfj6530@gmail.com

Leder Distriktsråd Hjelpekorps
Tom Christian Håpnes

fra Kolvereid Røde Kors
Mobil: 917 64 607
E-post: tomhapnes@gmail.com

Leder Røde Kors Ungdom
Runa Bjørkmann

fra Verdal Røde Kors
Mobil: 974 86 701
E-post: runa.bjorkmann@rodekors.org

Varamedlem
Kjell Astor Strøm

fra Kolvereid Røde Kors
Mobil: 916 50 794
E-post: ynlift@ntebb.no 

Varamedlem
Kjell Morten Staven

fra Namdalseid Røde Kors
Mobil: 936 71 529
E-post: stavrum@hotmail.com