Overhalla Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse: Mølnvegen 2, 7863 Overhalla

  • Telefon           958 36 987
  • E-post             overhall@online.no
  • Leder              Steinar Lian
  • Nestleder       Jorleif Lian