Røde Kors Operataket

Bli med på laget!

Bodø Røde Kors har et 20-talls ulike aktiviteter drevet av våre frivillige. Hvis du har tid og lyst til å bidra - mye eller bare litt - er du hjertelig velkommen!

Velkommen til en ny Røde Kors-sesong!

Hver dag gjør noen av Bodø Røde Kors sine drøyt 500 frivillige en innsats i Bodø-samfunnet. Det er vi veldig stolte av. Noen bruker utallige timer i hjelpekorpset, som medarbeidere i bruktbutikken eller med styrearbeid. Andre deltar en gang i uka som leksehjelp, sørger for ferieopphold for familier med dårlig økonomi eller drar på besøk til ensomme. Frivillige jobber med inkludering av innvandrere, beredskapsarbeid og fikser turutstyret vi låner ut i BUA.

Aktivitetene våre er som du skjønner mange og varierte. Vi setter stor pris på at du støtter Bodø Røde Kors gjennom ditt medlemskap. Selv om våre frivillige jobber helt gratis, er vi avhengige av disse inntektene for å gjøre alt vi ønsker. Men uten de frivillige kommer vi absolutt ingen vei. Er du rent støttemedlem i dag, men kunne tenke deg å høre mer om hvordan det er å være frivillig i Bodø Røde Kors, ta gjerne kontakt med oss!

Som medlem og frivillig i Røde Kors får du også tilbud om en rekke kurs. Kursplanen finner du her: www.rodekors.no/bodo........