Spørsmål og svar om frivillighet

Kan jeg være frivillig når det passer meg? Hva om jeg reiser bort? Og må jeg som frivillig i Røde Kors være med og lete etter folk som har gått seg bort på fjellet?

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, og de aller fleste kjenner navnet. Men det er ikke alle som vet hva vi driver med i Bodø, og mange lurer på hvordan det egentlig er å være frivillig i Røde Kors. Her er noen vanlige spørsmål - og svar!

Hva slags krav er det for å bli frivillig i Røde Kors? Må jeg legge ved CV?

Svar: Vi trenger ingen CV. Det aller viktigste er at du har lyst og tid til å bidra. Du finner oversikten over alle aktivitetene i Bodø Røde Kors på www.rodekors.no/bodo
Felles for alle aktivitetene er at du må ta to korte kurs i psykososial førstehjelp og vanlig grunnkurs førstehjelp, men dette kan gjøres etter at du har kommet i gang med det frivillige arbeidet. I tillegg må du vite om prinsippene Røde Kors jobber etter, ved å ta et kort introduksjonskurs på nett. Og det er viktig at du kjenner deg igjen og er enig i disse prinsippene. Besøksvenner må også ta et eget tretimers kurs. Alle disse kursene får du gratis av oss. Klikk her for kursplanen. Det er litt flere krav for å være med i hjelpekorpset. Du må ha fylt 17 år og tegne medlemskap i Røde Kors. Der må du også gjennom en hel del kurs for å bli fullt operativ. Men det er i mellomtiden mye annet du kan delta på! For aktiviteter som involverer barn og unge må du også ha forenklet politiattest. Dette hjelper vi deg med før du starter. Alle frivillige må undertegne etikk- og taushetserklæring, siden vi i en del tilfeller møter mennesker i sårbare situasjoner.

Må jeg delta i leteaksjoner når noen blir borte på fjellet?

Svar: Nei. Det er de frivillige i hjelpekorpset som har fått opplæring og blir brukt når noen trenger bistand. Ingen andre frivillige blir kalt ut på slike oppdrag. Men Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, og du kan bli spurt om å hjelpe til dersom det skjer noe ekstraordinært i Bodø og vi trenger mange hender. Hvis du kan tenke deg å være med på dét, kan du også melde deg som beredskapsvakt. Les mer om beredskapsvakter her

Jeg kan ikke jobbe frivillig til samme tidspunkt hver uke. Kan jeg likevel være med i Bodø Røde Kors?

Svar: Ja, det kan du. Vi har mange ulike aktiviteter til ulike tidspunkter. Noen foregår til faste tider og passer da kanskje ikke så godt for deg, mens andre er mer fleksible. Meld deg på www.rodekors.no/bli-frivillig, så inviterer vi deg til en uforpliktende prat og finner ut om vi har noe som passer i ditt tidsskjema.

Jeg er bortreist deler av året. Finnes det noen aktivitet jeg kan være med på når jeg er i Bodø?

Svar: Ja, vi har mange frivillige som for eksempel tilbringer deler av vinteren i Syden, eller studenter som reiser hjem på sommeren. Så lenge man gir beskjed til de andre frivillige man jobber sammen med, eller til den man for eksempel er besøksvenn for, går det helt fint å være frivillig resten av året. Vi har også noen enkeltarrangementer hvor det er fullt mulig å delta uten at man er frivillig ellers.

Jeg ønsker bare å være frivillig, og vil ikke bli leder for noe. Hvordan organiserer dere det frivillige arbeidet i Bodø Røde Kors? 

Svar: Alle våre aktiviteter har minst én frivillig aktivitetsleder som har blitt spurt og har sagt ja til oppgaven. De største aktivitetene har ledergrupper bestående av flere frivillige som samarbeider. Vi kan ikke love at du aldri vil bli spurt om å ta litt ekstra ansvar på den måten, men det er fullt lovlig å takke nei! Øverste ansvarlige i BRK er vårt styre, som blir valgt på årsmøtet etter en demokratisk prosess. Som en støttefunksjon for styre og aktivitetsledere har vi ansatte frivillighetskoordinatorer som hjelper til der det trengs.

Må jeg selge lodd, vafler eller drive annen form for dugnad for å skaffe penger til Røde Kors?

Svar: Nei. Aktivitetene i Bodø Røde Kors er først og fremst finansiert gjennom inntektene vi får fra bruktbutikken, fra hjelpekorpsets sanitetsvakter, medlemskontingent og ulike tilskuddsordninger. Vi selger adventskalendere før jul, men det er også frivillig om du ønsker å gjøre det.  

Jeg kan ikke være frivillig, men jeg vil gjerne støtte arbeidet Bodø Røde Kors gjør lokalt. Hvordan kan jeg bidra?

Svar: Du er veldig velkommen til å være støttemedlem. Medlemskap for en voksen koster 300 kroner i året, og da går 205 kroner av dette til Bodø Røde Kors. Hvis du vil melde deg inn i Røde Kors, klikk her.

Jeg har faktisk enda mer jeg lurer på. Hvordan får jeg kontakt med Bodø Røde Kors?

Svar: Vi har ansatte som svarer på de fleste spørsmål. Klikk her for kontaktinformasjon.