rk bodo

Årsmøte 2021

Velkommen til årsmøte 17. mars kl. 18.00

På grunn av koronasituasjonen har styret i Bodø Røde Kors valgt å utsette årsmøtet til 17. mars 2021 kl. 18.00.
Alle medlemmer er velkommen, men på grunn av koronapandemien er det denne gangen nødvendig med påmelding. Meld deg på ved å trykke HER

Årsmøtet holdes digitalt.
For de som ikke kan eller vil delta digitalt er det mulig å være med fra Røde Kors Huset på Jensvoll. Ta kontakt med frivillighetskoordinatorer om dette er et ønske, så ser vi om det er ledig plass. 

Husk å meld deg på!
Etter påmelding vil du få en mail med link til det digitale årsmøtet, samt sakspapirene. Det er kjempeviktig at du melder deg på med fullt navn slik at vi vet hvem vi skal sende informasjon til. 

Årsmøtedokumenter
Program og saksliste

Valgkomiteens innstilling 2021

Sak 4: Nye lokaler til Bodø Røde Kors

Sak 5: Kjøp av bil og ATV

Sak 6: Utvidelse av garasje på Røde Kors-huset

Årsberetning for Bodø Røde Kors 2020, Signert

Årsregnskap Bodø Røde Kors 2020, Signert

Revisjonsberetning Bodø Røde Kors 2020, Signert

Handlingsplan Bodø Røde Kors 2021

Budsjett Bodø Røde Kors 2021

Lover for Bodø Røde Kors, endringsforslag

Lover for Bodø Røde Kors. Revidert 2021.