Hattfjelldal Røde Kors

Hattfjelldal er ikke lenger en egen forening.

Hattfjelldal Røde Kors har nå blitt en del av Vefsn Røde Kors, - det vil si at hjelpekorpset driftes som en delaktivitet av hjelpekorpset i Vefsn.

For mer informasjon: Vefsn Røde Kors - Røde Kors (rodekors.no)