Årlig julekampanje

Suppekjøkkenene er stengt i ti dager i løpet av jula, og da bidrar Røde Kors til at barnefamiliene som deltar i barneprogrammet får matesker med nødvendige matvarer samt litt ekstra i juledagene.

Nordland Røde Kors samler inn penger til julekampanjen hvert år. Dette er en viktig del av vårt samarbeid med Arkhangelsk Røde Kors. Vi har tett og god kontakt med våre samarbeidspartnere og vet at hjelpen kommer helt fram.

Du inviteres herved til å være med på Nordland Røde Kors’ julekampanje.


Røde Kors sine suppekjøkken i Arkhangelsk må holde stengt 12 dager i jula. Ofte er maten barna får på suppekjøkkenet det eneste måltidet de får om dagen. Ditt bidrag gjør at vi kan kjøpe inn matesker til jul som sikrer barna og deres familie et daglig måltid i den perioden suppekjøkkenet er stengt.

For eksempel vil ei mateske til kr. 500,- sikre en familie i Arkhangelsk en god jul. Du kan gi det beløpet du selv ønsker, alle monner drar!

Bruk kontonummer: 4509.31.20802
Merk innbetalingen med «julekampanje»

Takk for ditt bidrag!