Distriktsinfo juni 2017

Med ønske om en god sommer fra oss i Nordland Røde Kors.

Her er siste utgave av distriktsinfo før sommeren.

God lesing!