Styret i Vefsn Røde Kors

Styret i Vefsn Røde Kors består av:

Leder; Roar Tøgersen

Nestleder; Willy Næstby

Styremedlem/leder Omsorg; Gerd Inger Simonsen

Styremedlem/ leder Hjelpekorps; Oddgeir Johansen

Stremedlem/ leder bruktbutikk; Randi Kampestuen

Styremedlem; Arild Nordahl Berentzen

Styremedlem; Irene Thorvaldsen

Styremedlem; Oddgeir Johansen

Varamedlem; Karin Pedersen

Varamedlem; Karin Pedersen