Styret i Vefsn Røde Kors

Styret i Vefsn Røde Kors består av:

Leder: Roar Tøgersen

Nestleder: Liv Stenvall

Kasserer: Jeanette Haugland (ansatt i permisjon) / Øyvind Berg (ansatt i vikariat)

Styremedlem: Oddgeir Johansen

Styremedlem: Rolf Lorentzen

Styremedlem: Aina Berentzen

Varamedlem: Asbjørg Sande

Varamedlem: Alf Tjønna

Leder hjelpekorps: Arild Berentzen
Nestleder hjelpekorps: Jim Rubin Toven

Leder omsorg: Gerd-Inger Simonsen
Nestleder omsorg: Asbjørg Sande

Leder bruktbutikk: Randi Kampestuen