Styret i Vestvågøy Røde Kors

Styret velges på årsmøtet i lokalforeningen, og ivaretar den daglige driften av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Fungerende leder

Torunn Rønningen: 411 92 102, torunnr5@online.no

Styremedlemmer

Torill Jusnes

Harald Sandberg

Yngve Kristoffersen

Finn Borgvatn

Britt Waag (kasserer)

Medlem, representant for lokalråd hjelpekorps

Audny Elise Nilsen

Medlem, representant for lokalråd omsorg

Anna Kristine Lindgaard

Varamedlemmer

Doris Iversen

Bjørn Sturla Horn