20230602_Asor toppbilde

Kurs for aksjonsledere på Hunderfossen

Hva er viktig å huske på når man er aksjonsleder på en ettersøkningsaksjon? Hva er aksjonsleders ansvarsområder og hva må prioriteres? Dette var noe av tematikken på kurs for aksjonsledere.

19 deltagere fra mange steder i landet, samt en solid stab sørget for lærerike og gode dager på kurset i aksjonsledelse søk og redning barmark.

- Dette er en viktig kompetanse man trenger for å lede ettersøkningsaksjoner. Dette er felles opplæring i hele redningstjenesten, fordi det er viktig at vi som leder en aksjon kan snakke samme språk, sier faglig leder for øvelsen Bent Håvard Hellum i region Mjøs.

Foto av mennesker i ring på stoler.
Faglig leder for kurset, Bent Håvard Hellum i region Mjøs, forbereder deltakerne på neste øvelse.

Fremvisning av nytt aksjonsstøtteverktøy

Rådgiver fra nasjonalkontoret, Marte Ramsvik Halvorsen og Sondre Langenes fra Volda, Bergen, og Oslo Røde Kors Hjelpekorps snakket om det nye aksjonsstøtteverktøyet som er under utvikling. Det ble vist hvordan verktøyet vil kunne brukes og ulik funksjonalitet i systemet. Utviklingsprosjektet eies av Hovedredningssentralen. Det er nedsatt en operativ ekspertgruppe som er bidragsytere i utviklingen, hvor blant annet Røde Kors er med.

Kvinne og mann holder foredrag.
Rådgiver fra nasjonalkontoret, Marte Ramsvik Halvorsen og Sondre Langenes fra Volda, Bergen, og Oslo Røde Kors Hjelpekorps viser frem det som er klart av det nye aksjonsstøtteverktøyet.

- Det er behov for et nytt, felles system fordi vi i redningstjenesten i dag ikke har tilstrekkelig digitale verktøy for et godt samvirke på tvers av organisasjoner og aktører. Hovedredningssentralen så særlig etter leirskredet på Gjerdrum at det var behov for et felles system under søk- og redningsaksjoner, og med bakgrunn i dette ble prosjektet satt i gang.

Det er ikke klart når systemet er ferdig utviklet og klar til å tas i bruk.

Foto av hjelpekorpsere på tur ved tjern
Ny øvelse. En mann er borte, og aksjonslederne er delt opp i grupper og i gang med øvelsen.