Distriktsstyret i Oppland Røde Kors

Distriktsstyret ledes av distriktsleder Odd Egset

Distriktetsstyrets oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor fylket. Distriktet skal ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og bistå lokalforeningene i deres arbeid.

Distriktsstyret arbeider innenfor rammen av gjeldende hovedprogram og foreningens strategier som er vedtatt av Landsstyret. Styret fastsetter målene, peker ut kursen og angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene. Oppland Røde Kors har årsmøte hvert år hvor de velger  distriktsstyre.

Distriktsleder Odd Egset Tlf. 992 39 491. E-post: oddpop@egset.net

Til distriktsstyreleders oppgaver hører blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Styreleder skal ved hjelp av distriktskontoret, holde medlemmer og tillitsvalgte informert om Røde Kors sin aktivitet i distriktet. Distriktsleder er et naturlig bindeledd mellom distriktets avdelinger og Det Sentrale Råd og Landsstyret i Norges Røde Kors.

Nestleder Per Valland. Tlf. 901 84 957. E-post : per.valland@hotmail.no 
Nestleder er stedfortreder for leder. Er medlem av arbeidsutvalget.

 

Styremedlem Nils Andreas Rustad. Tlf. 95083078

Styremedlem Unni Sletvold. Tlf: 95845976

Varamedlem Håkon Gilberg. Tlf: 90867515

Røde Kors Omsorg

Marte  Eika. maei63@yahoo.no Tlf. 990 28 150. Leder for Oppland Røde Kors D-råd Omsorg. Har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt.Skal sammen med de andre i rådet være pådriver og inspirator for aktivitetene i de lokale omsorgsavdelingene, følge handlingsplanen og være behjelpelig med kurs for nye medlemmer innen omsorg.

Røde Kors Hjelpekorps

Rune Magnar Bjørkheim. rulle22@hotmail.com Tlf: 970 98 351 Leder for Oppland Røde Kors D-råd Hjelpekorps. Har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt. Har ansvar for at det blir jobbet etter handlingsprogrammet til Oppland Røde Kors. Deltar på møter, samlinger, kurs og aktiviteter i D-råd Hjelpekorps.

 Røde Kors Ungdom

 Maria Alm.  E-post. mxh.alm@gmail.com    Telefon: 92025292

Maria sitter i distriktsstyret som ungdomsrepresentant, og fungerer som et bindeledd mellom Røde Kors Ungdom og distriktsstyret. Skal sammen med distriktsstyret være pådriver, inspirator og hjelpe til med å utvikle de lokale aktivitetene. Følge handlingsplan og støtte opp og formidle informasjon videresstyret er distriktskontorets formelle oppdragsgiver.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler