Distriktsstyret i Oppland Røde Kors

Distriktsstyrets oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor fylket.

Distriktsstyrets oppgaver innebærer blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Oppland Røde Kors har årsmøte annenhvert år med valg av distriktsstyre.

Distriktsstyret arbeider innenfor rammen av gjeldende hovedprogram og foreningens strategier som er vedtatt av Landsstyret. Styret fastsetter målene, peker ut kursen og angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene. Distriktsstyret skal ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og skal sammend med distriktsrådene bistå lokalforeningene i deres arbeid.

Distriktsleder: Odd Egset, E-post: oddpop@egset.net Tlf: 992 39 491

Nestleder: Per Valland, E-post: per.valland@hotmail.no Tlf. 901 84 957

Styremedlem: Nils Andreas Rustad. Tlf. 95083078

Styremedlem: Unni Sletvold. Tlf: 95845976

Varamedlem: Håkon Gilberg. Tlf: 90867515

Røde Kors Omsorg

Marte  Eika

Epost: maei63@yahoo.no Tlf: 990 28 150.

Røde Kors Hjelpekorps

Rune Magnar Bjørkheim

Epost: rulle22@hotmail.com Tlf: 970 98 351

Røde Kors Ungdom

Maria Alm

E-post: mxh.alm@gmail.com Tlf: 92025292

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler