Kontakt Oppland Røde Kors

Ansatte i Oppland Røde Kors

Postboks 1167  
2806 Gjøvik
Gateadresse:
Fahlstrømsplass 1, 4 etg.
Telefon: 22 05 40 00
E-post: dk.oppland@redcross.no

Daglig leder

Hanne-Gunn Røraas
E-post: hanne-gunn.roraas@redcross.no  
telefon:  95 79 64 94
Har ansvar for at årsmøtets og distriktsstyrets vedtak gjennomføres. Skal utvikle Røde Kors i distriktet både strategisk og operasjonelt med vekt på å yte god service til lokalforeninger og utvikle lokal Røde Kors aktivitet. Har ansvar for økonomistyring. Daglig leder har personalansvar og ansvar for arbeidsmiljøet.

Informasjon & media / Frivillighetskoordinator

Elin Heier Jorstad
E-post: elin.jorstad@redcross.no  
telefon: 41 23 79 26
Har ansvar for intern og ekstern informasjon, herunder Oppland Røde Kors sine nettsider, sosiale medier og Distriktsinfo. Er tilrettelegger for Oppland Røde kors medlemsutvalg.

Hjelpekorps / Administrasjon Frivillighetskoordinator

Jane Kristiansen
E-post: jane.kristiansen@redcross.no
telefon: 41 23 58 98
Har en sentral rolle i forhold til å ha kontakt med og være til hjelp for de frivillige og lokallagene. Er kontaktperson for hjelpekorpsene, og fungerer som tilrettelegger for Oppland Røde Kors d-råd Hjelpekorps.

Oppvekst / Ungdom Frivillighetskoordinator

Mari Hushagen Langerud
E-post: mari.h.langerud@redcross.no   
tel: 41 23 76 58
Er tilrettelegger for d-råd omsorg.Jobber som tilrettelegger og kontaktperson for oppvekstfeltet, herunder Barnas Røde Kors, Leksehjelp, Kors på halsen og Ferie for alle i Oppland.

Organisasjon, informasjon & media,opplæring, internasjonalt distriktsarbeid, beredskap - Frivillighetskoordinator / Nestleder DK

Ragnar Imset
E-post: ragnar.imset@redcross.no  
telefon: 41 23 06 37
Har ansvar for intern og ekstern informasjon på nettsiden og Korsveien, Oppland Røde Kors sitt intranett. Er tilrettelegger for distriktets internasjonale utvalg, opplæringsansvarlig og sitter i ressursgruppe Beredskap. Har også nestlederfunksjon ved distriktskontoret

Omsorg / Besøkstjeneste Frivillighetskoordinator

Silje Hoel Fossen
E-post: silje.hoel.fossen@redcross.no    
telefon: 41 24 28 86
 Er tilrettelegger for Oppland Røde Kors d-råd ungdom og kontaktperson for aktivitetene besøkstjeneste, visitor og vitnestøtte.

Beredskap / Hjelpekorps / RØFF Frivillighetskoordinator

Ole-Johan Dyste
E-post: ole-johan.dyste@redcross.no   telefon: 41 23 99 84
Tilrettelegger for distriktets beredskapsutvalg og kontaktperson for Røde Kors beredskapsvakt. Jobber opp mot d-råd hjelpekorps, og er kontaktperson for RØFF - Røde Kors friluftsliv og førstehjelp.

 

 

 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler